بازدید فرماندار و روسای محترم شهرستان پاکدشت از واحد صنعتی مبین قطعه آسیا

بازدید فرماندار  و روسای محترم  شهرستان پاکدشت از واحد صنعتی مبین قطعه آسیا

بازدید فرماندار و روسای محترم شهرستان پاکدشت از واحد صنعتی مبین قطعه آسیا

❇️فرماندار شهرستان پاکدشت  به منظور بررسی و پیگیری مسائل و رفع  مشکلات از واحد تولیدی  مبین قطعه آسیا  بازدید کرد.

✅به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاکدشت،:تمهیدی فرماندار پاکدشت  به همراه روسای ادارات امور  مالیات و دارایی ،تعاون وکار، رفاه اجتماعی  ،بیمه تامین اجتماعی و برق  شهرستان از واحدهای تولیدی مبین قطعه آسیا  بازدید نمودند
🔷فرماندار پاکدشت  در بازدید از این واحد بر تلاش برای رفع مسائل و مشکلات بخش صنایع این شهرستان تأکید کرد.
🔷هادی تمهیدی  با بیان اینکه در این بازدیدها مشکلات صنایع و تولیدکنندگان به دقت بررسی میشود افزود:در این بازدیدها راهکارهای توسعه صنعتی شهرستان و یا علل رکود یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل و همچنین بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط در دستور کار قرار میگیرد.
🔷کارخانه تولیدی مبین قطعه آسیا ۱۰۰ نفر نیروی کار در زمینه تولید قطعات فلزی خودرو از قبیل باک  و قطعات سوخت رسان در حال فعالیت میباشد