خدمات جوشکاری

خدمات جوشکاری

خدمات جوشکاری فلزات آهنی در شرکت مبین قطعه آسیا به روش های گوناگون انجام می شود.

نقطه جوش، قرقره جوش، جوش استیلن و جوش .CO2

این گروه صنعتی با توجه به نیاز تولیدات خود با خرید و تجهیز و راه اندازی خطوط مختلف جوشکاری وآموزش و جذب نیروهای ماهرو کسب مدارک مربوطه گامی در جهت بهبود تولیدات خود برداشته و اماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد.

توجه به اهمیت کیفیت مطابق استاندارردAWSجوش ، چک لیست کنترلیWPS و فرم بازرسی PQR برای تمامی فرایندها تنظیم شده و اجرا می شود.کلیه مواد مصرفی مصرفی جوشکاری | Welding Consumables از الکترود، سیم جوش، پودر جوش و گاز محافظ ، دیسک ها و ... تحت کنترل می باشد .با توجه به استفاده صنایع گوناگون غیر از خودروسازی، مانند لوازم خانگی و ساخت برخی سازه ها، فیکسچرها ،امور تعمیرات و... خدمات جوشکاری به یکی از پرکاربردترین فرایندهای تولیدی تبدیل شده است.

(فرم های کنترل و بازرسی) WBS&PQR در قالب AWSانواع جوشکاری مطابق استاندارد

انجام تست نشتی با فشار 0.3 بار برای مخازن سوخت خودرو

انجام آزمون های مخرب برای انواع جوش

قرقره جوش 250 KV (دو دستگاه)

نوع الکترود: مطابق استاندارد UNS C18200

قرقره جوش 160 KV

نوع الکترود: مطابق استاندارد UNS C18200

پرس جوش 50KV (سه دستگاه)

نوع الکترود: مطابق استاندارد UNS C18200

پرس جوش 65KV

نوع الکترود: مطابق استاندارد UNS C18200

پرس جوش 75KV

نوع الکترود: مطابق استاندارد UNS C18200

پرس جوش 120KV

نوع الکترود: مطابق استاندارد UNS C18200

جوش (MIG) CO2

نوع الکترود: مطابق استاندارد DIN8559-1: 84Grade SG2 (1.5125)

منبع تغذیه و هدایت سیم (وایر فیدر): هدایت سیم 4 غلتکه KWF22

جوش (MIG) CO2

نوع الکترود: مطابق استاندارد DIN8559-1: 84Grade SG2 (1.5125)

منبع تغذیه و هدایت سیم (وایر فیدر): هدایت سیم 4 غلتکه KWE122

جوش (MIG) CO2

نوع الکترود: مطابق استاندارد DIN8559-1: 84Grade SG2 (1.5125)

منبع تغذیه و هدایت سیم (وایر فیدر): هدایت سیم 4 غلتکه با سیستم فیدبک و ترمز

جوش کاربید