خدمات برشکاری

خدمات برشکاری

برشکاری در شرکت مبین قطعه اسیا با توجه به اینکه ورق باشد یا لوله با قیچی برش تا ضخامت3 میلی مترو ابزارهای برش دیگر مانند اره انجام می شود در این واحد کارشناسان حرفه ای موارد متفاوتی از قبیل صرفه اقتصادی، هزینه، تلرانس برش را در نظر می گیرند و در اصل در شرکت مبین قطعه آسیا برخی برش ها جهت پروژه های ساخت و تعمیر در حوزه فلزی با برش هوا گاز انجام می دهد.

برش ورق تا ضخامت 6میلی متر

برشکاری ورق فلزی به صورت شیت به باند

برشکاری لوله فلزی

تجهیزات مورد استفاده:

اره آتشی 800 RPM

fire saw(800 RPM)

اره صابونی: 315 RPM

soap saw(315 RPM)

اره صابونی: 275 RPM

soap saw(275 RPM)

برش هوا گاز

air-gas cutting

قیچی ثابت 3mm

fixed shears (scissors)3mm